Klimaatneutrale scheepvaart met
DPD en DHL

Onze inspanningen op het vlak van milieubescherming worden ook overgedragen aan onze partners. Daarom worden onze goederen verzonden met DPD en DHL. Want bij elke levering leveren wij een bijdrage aan klimaatbescherming.
Klimaatneutrale verzending bij elke bestelling

Duurzaamheid is een topprioriteit in onze bedrijfsfilosofie. Als internationale drukkerij zien wij het als onze plicht om een zo groot mogelijke bijdrage te leveren aan het behoud van ons milieu. Dit uit zich niet alleen in onze eigen inspanningen, maar ook in de selectie van onze partners. Wij werken samen met pakketdienstverleners DPD en DHL om de CO2-uitstoot tijdens het transport te verminderen en te compenseren.

Bij elke bestelling ondersteunt u de klimaatbescherming, want onze producten komen naar u toe met een klimaatneutrale verzending. Dit kost u niets, maar helpt het milieu in grote mate. Of het nu gaat om optimalisatie van scheepvaartprocessen of deelname aan klimaatbeschermingsprojecten. Dankzij CO2-neutraal scheepvaartverkeer draagt elke zending bij aan een duurzame klimaateconomie.

 

Klimaneutraler Pakettransport mit DrivingChangeTM

Als onderdeel van de groepsbrede MVO-strategie DrivingChangeTM heeft DPD zich gecommitteerd aan het klimaatneutraal vervoeren van elk pakket. Tegen 2020 wil de DPD-groep ook de verkeersgerelateerde CO2-uitstoot met 10 procent per perceel verminderen ten opzichte van 2013. In Duitsland bevordert DPD klimaatneutraliteit via een groot aantal projecten op gebieden als elektrische mobiliteit, het gebruik van vrachtfietsen of energie-efficiënte bouwprojecten.

Klimaatneutraal pakketvervoer

DPD meet al sinds 2006 de emissies van de scheepvaart en het bedrijfsleven. De technologie is nu zo geavanceerd dat het mogelijk is om per zending precies te bepalen hoe hoog de CO2-belasting is. Niet alleen de transportroutes worden in rekening gebracht, maar ook alle interne processen. Deze meting maakt duidelijk op welk punt hoeveel wordt verbruikt en waar moet worden geoptimaliseerd.

Taps toelopend

DPD verscheept bijna alles over land en bespaart zo het immense CO2-verbruik van luchtvracht. Daartoe wordt in steden steeds meer gebruik gemaakt van elektrische voertuigen. Vrachtwagens worden nog steeds gebruikt voor langere afstanden, maar de aerodynamica wordt voortdurend verbeterd. Voor brievenpost verleent DPD in stedelijke gebieden reeds grotendeels volledige vrijstelling voor gemotoriseerde voertuigen en maakt zij in toenemende mate gebruik van fietskoeriers.

Naast transport neemt DPD ook interne maatregelen. Daartoe behoren het exclusieve gebruik van gerecycleerd papier en energiebesparende maatregelen waarbij gebruik wordt gemaakt van de modernste verlichtingstechnologieën. Daarnaast bewaakt en optimaliseert het bedrijf continu de gebieden in samenwerking met TÜV SÜD:

  • Energieverbruik
  • Papierverbruik
  • Brandstofconsumptie
  • Waterverbruik
 

Balanceren/compenseren

De derde pijler van CO2-neutraal scheepvaartverkeer is emissiecompensatie. Het gaat hier om emissies, die ondanks alle reductiemaatregelen niet te voorkomen zijn. Total Zero ondersteunt dan klimaatbeschermingsprojecten die de CO2-uitstoot tegengaan. Dit kunnen lokale projecten in Europa zijn of internationale programma's in ontwikkelingslanden.

Naast klimaatneutraal pakketvervoer legt de MVO-strategie DrivingChangeTM ook veel nadruk op intelligente stadslogistiek, maatschappelijke verantwoordelijkheid en innovatief ondernemen.


DHL GoGreen

DHL is al jaren klimaatneutraal onder het DHL GoGreen label. De resulterende emissies worden gecompenseerd en constant verminderd door verschillende klimaatbeschermingsprojecten. DHL heeft zichzelf met dit programma concrete doelen gesteld:

  • Tegen 2025: 50% vermindering van de uitstoot door houtkap
  • Tegen 2050: Geen uitstoot logistiek

Gebruik van alternatieve energiebronnen

Om de uitstoot voortdurend te verminderen, richt DHL zich op het verminderen van conventionele energiebronnen en maakt DHL sinds 2016 in verschillende steden gebruik van elektrische voertuigen voor het bezorgen van pakketten. Daarnaast worden de logistieke processen met partners zodanig geoptimaliseerd dat een groot deel van de emissies kan worden bespaard.

 
Meer onderwerpen over milieubescherming

Deze internetsite maakt gebruik van cookies. Wanneer u deze pagina gebruikt, gaat u akkoord met het gebruik ervan. Alle informatie vindt u in ons privacybeleid.