Deze internetsite maakt gebruik van cookies. Wanneer u deze pagina gebruikt, gaat u akkoord met het gebruik ervan. Alle informatie vindt u in ons privacybeleid.
Sluiten
Persoonlijk advies   085 20 85 800 Ma - Vr: 9.00 - 19.00   klantenservice@saxoprint.nl
Aangemeld als  
 

Klimaatneutraal printen vormt een cruciale schakel in uw milieubeschermingsstrategie

Met klimaatneutraal drukwerk is het mogelijk om precies de hoeveelheid broeikasgasemissies te compenseren die ontstaat bij de productie van uw drukwerk.

Door uw drukwerk klimaatneutraal te laten produceren steunt u een klimaatbeschermingsproject uit een uitgebreid portfolio met de hoogste normen en uiteenlopende technologieën. Met volledige transparantie door het identificatielabel met een opdrachtgerelateerd en dus individueel ID-nummer: u kunt de klimaatneutraliteit checken door dit nummer in te voeren op www.climatepartner.com. Uw partners, klanten en werknemers kunnen precies nagaan hoeveel broeikasgassen bij de productie van uw drukwerk zijn vrijgekomen en met welk klimaatbeschermingsproject u gezorgd heeft voor compensatie.

 

Klimaatneutraal drukken voor lage kosten: een overzicht van uw voordelen

 • Geloofwaardigheid

  Met klimaatneutrale jaarverslagen, brochures, visitekaartjes en ander drukwerk onderstreept u de duurzaamheid en milieuvriendelijkheid van uw bedrijf.
 • U bent een belangrijke partner voor klimaatbescherming

  Voor uw klanten die steeds meer inkopen bij een klimaatvriendelijke onderneming. En voor uw zakelijke partners, die ook hun partners steeds vaker selecteren op klimaatbeschermingscriteria.
 • Lage kosten

  Compensatie van de CO2-uitstoot zorgt gemiddeld voor een meerprijs die slechts 1-2% van de oorspronkelijke orderwaarde bedraagt.
 • Volledige transparantie

  U en uw klanten kunnen na het invoeren van het individuele ID-nummer op www.climatepartner.com zien en communiceren wat de productie van het drukwerk aan uitstoot van broeikasgassen heeft veroorzaakt en hoe die wordt gecompenseerd.
 • Bijdrage leveren aan klimaatbescherming

  U steunt internationaal erkende projecten voor klimaatbescherming. Zwart op wit door het zegel op uw drukwerk en afzonderlijke verklaringen.
 • CO2-balans verlagen

  Door klimaatneutraal drukwerk verlaagt u de CO2-balans van uw eigen onderneming.

Voorbeeld van een afzonderlijk uitgegeven compensatieverklaring, en van een zegel met het ordergerelateerde ID-nummer. Ga voor meer informatie naar www.climatepartner.com – daar kunt u ook het ID-nummer invoeren.

 

Bescherming van de bossen in Pará, Brazilië

Brazilië behoort tot de landen met de grootste oppervlakken aan bos ter wereld – en gelijktijdig het hoogste percentage aan ontbossing. 75% van de CO2-emissie van het land is hiervan het gevolg. De Amazonerivier als transportader bevordert activiteiten als akker-bouw en veeteelt, die de ontbossing versnellen.

Het eiland Marajó aan de riviermonding is rijk aan waterwegen en wordt gekenmerkt door jarenlange bebouwing door kleine boeren. De plaatselijke ‘várzea’ is een belangrijk ecosysteem met tien inheemse soorten.

Het project Ecomapúa beschermt hier een oppervlak van 90.000 ha door commerciële ontbossing te verbieden en alternatieve inkomstenbronnen te creëren. Zo beschermt het project het klimaat en verbetert het de levensomstandigheden voor 94 families in een van de armste regio’s van Brazilië.

Het project maakt maatregelen van bebossing mogelijk in twee gemeentes en scholingen in productie en verkoop van zaaigoed. Een aanvullende inkomstenbron is de productie en verwerking van de inheemse açai-vrucht. Als ‘superfood’ staat deze vrucht internationaal steeds meer in de belangstelling. De zaden van de açai dienen bovendien als basis voor biobrandstoffen.

Het klimaatbeschermingsproject Ecomapuá bevindt zich in Pará, een deelstaat in het noordoosten van Brazilië, en omvat een oppervlak van circa 90.000 ha op het eiland Mara-jó aan de monding van de Amazone.
 •  
 •  
 •  
 •  
Bijdrage aan De Duurzame Ontwikkelingsdoelstellingen of Sustainable Development Goals (SDGs)
 • Maatregelen voor Klimaatbescherming, Leven op het Land: Behoud van een belangrijk koolstofreservoir, duurzame bosbouw in een ecosysteem dat bedreigd wordt
 • Werkgelegenheid, Economische Groei: Creëren van alternatieve in-komstenbronnen, 300 nieuwe banen in de productie van açai en in boomscholen
 • Infrastructuur: Bouw van een school, van nest- en bijenkasten, groen-tetuinen, kweekvijvers voor vissen en pluimveeboerderijen
 • Vermindering van Ongelijkheid: Boomscholen en açai-productie in bezit van de lokale gemeentes